Öbergs Svarv & Svets AB

Öbergs Svarv & Svets AB är en av Uppsalas största och mest välmeritade mekaniska verkstäder. Företaget har sitt säte 2 mil sydväst om Uppsala nära väg 55 mellan Uppsala och Enköping. Företaget utför en mängd arbetsuppgifter till en bred kundkrets. Bland våra återkommande uppdragsgivare och uppdrag kan nämnas Uppsala Universitet och ägare av stora lantbruks- och entreprenadmaskiner med behov av renovering, svets, svarvning och specialarbeten med t.ex. hydrauliska kolvar. Vi har tillgång till en heltäckande maskinpark och har tillgång till en av Uppsalas största fräsar. Några av våra kompetensområden är:

  • Nytillverkning av detaljer: traverser, lintrummor, axlar, flänsar, hydraulkolvar och hydraulcylindrar.
  • Nytillverkning av produkter: pumpaggregat, värmepannor, växtodlingsmaskiner m.m.
  • Prototypsframtagning av olika produkter: våggenerator, matarbord, partikelcentrifug m.m.
  • Legoarbeten: kilspårsdragning, fräsning, svarvning och i stort sett alla mekaniska arbeten.
  • Reparationer: entreprenadmaskiner, jordbruksredskap, axlar, hydraulkolvar med mera.

Reparationer · Tillverkning · Legoarbeten
Prototyper · Svarv · Svets · Fräsning